COVID-19

Проект и главна цел: Преодоляване на икономическите предизвикателства причинени от пандемията COVID-19 в Мюплекс Технолоджис ЕООД
Бенефициент: Мюплекс Технолоджис ЕООД
Обща стойност: 10000 лв.

Начало: 01.04.2020 г.
Край: 30.06.2020 г.